Mod i kristider

Att våga utmana till förändring och att förstå verksamhetens behov är alltjämt egenskaper som kännetecknar en bra it-beslutsfattare, men även omvärldskoll har seglat upp som en viktig egenskap i dessa kristider. Den ökade hotbilden gör att säkerhet är det primära fokuset och den största utmaningen även i år, tätt följt av kostnadseffektivitet samt resurs- och kompetensförsörjning. Vi ser att rekrytering av individer istället för kompetenser och erfarenhet är allt viktigare, och egenskaper som emotionell intelligens värderas högt.

Dessa slutsatser och mycket mer finns att läsa i Voister CIO Analytics 2023.